Header: 1
Content: disclaimer

Onze Disclaimer


De informatie die door Quadriceps Products B.V. op deze site is verkregen van bronnen die wij betrouwbaar achten. De juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden gegarandeerd . De informatie op deze website is louter indicatief en kan worden gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving .


De verstrekte informatie is niet juridisch bindend . Quadriceps Products B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken werkt . Quadriceps Products B.V. en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarin opgenomen informatie . Quadriceps Products B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet ontwikkeld zijn door Quadriceps Products B.V. en worden aangeduid of verwijzen naar de website van Quadriceps Products B.V.


Ontvanger van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie . De informatie kan worden gebruikt door de ontvanger . De ontvanger mag niet overdragen , verveelvoudigen , bewerken of verspreiden van de informatie . De ontvanger is verplicht om instructies te volgen die door Quadriceps Products B.V. worden opgelegd, over hoe de informatie mag worden gebruikt. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd; alle auteursrechten, ook die in art.15 auteursrecht genoemd, zijn voorbehouden . Nederlands recht is van toepassing .


Footer: 2

Hosted by Quadriceps Products B.V. - All rights reserved - Disclaimer